Arbeidstøy

Med Trykk
You are here:

For mange bedrifter er det å gi et helhetlig inntrykk noe som er viktig. Da er arbeidstøy tingen! Når kundene kommer til en servicebedrift, for eksempel et verksted eller en butikk, ser det pent ut hvis de ansatte har arbeidstøy. Det gir et inntrykk av tydelighet som inngir fortroende. Det er enkelt for kundene å spørre om hjelp, siden de raskt ser hvem som jobber i bedriften og som de kan vende seg til.

Arbeidstøy

De ansatte får en styrket samhørighet mellom hverandre gjennom å ha helhetlig antrekk, og det bidrar også til å styrke varemerket deres. Dette blir ekstra tydelig i bedrifter som gjør kundebesøk, for eksempel håndverkere eller sykepleiere som kommer hjem til pasienter. Her er de ansatte eneste representant hos kunde, og rene, pene og godt egnede klær sender positive signaler om firmaet og varemerket til kunden. Kunden vil føle at det er en offisiell person som er på plass, noe som gir økt trygghetsfølelse.

I bransjer hvor det er lovkrav på arbeidstøy, for eksempel i anleggsindustri, eller renhold er det regler som må følges. Selv om disse reglene kan oppfattes som krevende gir de fortsatt relativt stor frihet i å velge farger og materialer. Utviklingen på klesmarkedet for arbeidstøy har vært stor de siste årene, og for de som ønsker å variere seg og gi individuelle friheter til de ansatte så finnes nå store valgmuligheter.

Yttertøy er også en mulighet for arbeidstøy; frakker for eksempel! Med en godt plassert logo vil arbeidstøyet gi god eksponering av varemerket deres for mange mennesker.